Blog

In dit overzicht vind je artikelen die zich hoofdzakelijk richten op zaken rondom de vertrouwenspersoon en Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De artikelen bieden inzichten, tips en advies met betrekking tot onderwerpen als persoonlijke integriteit, zakelijke ethiek, het belang van een effectieve meldprocedure en het bestrijden van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Het doel is waardevolle informatie te delen die je kan helpen bij het aanpakken van kwesties met betrekking tot de vertrouwenspersoon en PSA, en het bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving. 

Waarom moet een directie zich bezighouden met integriteit?

Integriteit vormt de kern van een succesvolle en ethische werkomgeving. Het waarborgen van integriteit op het werk is een verantwoordelijkheid die begint bij de hoogste niveaus van de organisatie. In dit artikel zullen we bespreken hoe en waarom integriteit op het werk cruciaal is en waarom het start bij en een topprioriteit moet zijn voor de directie. Door het bevorderen van integriteit als een waarde en gedragsnorm binnen de organisatie, kunnen leiders een cultuur van vertrouwen, ethiek en succes creëren.

Lees meer »

Wat is een PSA-beleid?

Een gezonde en veilige werkomgeving is essentieel voor het welzijn en de productiviteit van werknemers. In het kader van de ARBOwet (Arbeidsomstandighedenwet) is het implementeren van een PSA-beleid van groot belang. PSA staat voor Psychosociale arbeidsbelasting en verwijst naar de belasting die kan ontstaan door werkdruk, agressie, geweld, pesten en andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. In dit artikel zullen we bespreken wat een PSA-beleid inhoudt, waarom het van belang is en hoe het kan bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Lees meer »

Waar moet een klachtenprocedure aan voldoen?

Een klachtenprocedure is een essentieel instrument om de persoonlijke integriteit binnen organisaties te waarborgen. Het biedt een gestructureerd proces voor het behandelen van klachten over gedragingen die de persoonlijke integriteit van individuen aantasten. In dit artikel zullen we de belangrijke elementen bespreken waaraan een effectieve klachtenprocedure in het kader van persoonlijke integriteit moet voldoen, en hoe deze kan bijdragen aan het creëren van een veilige en respectvolle werkomgeving.

Lees meer »

Wat is het verschil tussen een meldprocedure en klachtenprocedure?

Het handhaven van integriteit is van cruciaal belang, zowel op persoonlijk als zakelijk niveau. Bij het bevorderen van integriteit komen vaak zowel klachtenprocedures als meldprocedures kijken. In dit artikel zullen we het verschil tussen een klachtenprocedure in het kader van persoonlijke integriteit en een meldprocedure in het kader van zakelijke integriteit bespreken. Hoewel beide procedures gericht zijn op het aanpakken van integriteitskwesties, zijn er belangrijke verschillen in hun aard, doel en toepassing.

Lees meer »

Waar moet een meldprocedure aan voldoen?

De Wet Bescherming Klokkenluiders is bedoeld om werknemers te beschermen die te goeder trouw melding maken van vermoedelijke misstanden binnen een organisatie. Een essentieel onderdeel van deze wet is het hebben van een effectieve meldprocedure. In dit artikel zullen we bespreken waar een meldprocedure aan moet voldoen om werknemers in staat te stellen om op een veilige en vertrouwelijke manier misstanden te rapporteren.

Lees meer »

Wat is het verschil tussen persoonlijke en zakelijke integriteit?

Integriteit is een waardevol kenmerk dat zowel op persoonlijk als zakelijk niveau van groot belang is. Hoewel persoonlijke integriteit en zakelijke integriteit nauw met elkaar verbonden zijn, verschillen ze in de context waarin ze worden toegepast. In dit artikel zullen we het verschil tussen persoonlijke integriteit en zakelijke integriteit bespreken, en waarom beide aspecten cruciaal zijn voor een gezonde en succesvolle levensstijl en bedrijfsvoering.

Lees meer »

Wanneer hebben we het over intimidatie?

Intimidatie heeft ernstige gevolgen voor de integriteit van individuen en organisaties. Het is essentieel om intimidatie actief te bestrijden en een veilige werkomgeving te creëren waarin iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het onderwerp intimidatie, de impact ervan op persoonlijke integriteit en waarom het zo belangrijk is om actie te ondernemen.

Lees meer »

Wat verstaan we onder integriteit op de werkvloer?

Integriteit vormt de kern van een gezonde en succesvolle werkomgeving. Het gaat om eerlijkheid, ethisch gedrag en het handhaven van hoge morele waarden. Op de werkvloer speelt integriteit een essentiële rol bij het bevorderen van vertrouwen, het waarborgen van goede zakelijke praktijken en het creëren van een positieve bedrijfscultuur. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat integriteit op de werkvloer betekent en waarom het zo belangrijk is.

Lees meer »

Waarom een vertrouwenspersoon binnen het MKB?

Een veilige en gezonde werkomgeving is cruciaal, ook binnen het MKB. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een waardevolle stap zijn om deze veiligheid te waarborgen. Maar waarom is het precies noodzakelijk om een vertrouwenspersoon te hebben in uw MKB-bedrijf? In diartikel gaan we dieper in op deze vraag en benadrukken we de voordelen van het hebben van een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie.

Lees meer »