De Zeeuwse Vertrouwenspersoon

Als ondernemer of bestuurder van een organisatie wil je je aandacht richten op de business. Doen waar je voor bent, doen waar je goed in bent. 
Waarschijnlijk vanuit een mentaliteit van nuchterheid en aanpakken. 

Daar ligt ook je focus: zorgen voor een financieel gezond bedrijf, inspelen op vragen uit de markt en kwaliteit leveren aan de klant vanuit een soepel lopende operatie. Niets aan de hand zou je zeggen, totdat zich een zich een integriteitskwestie aandient zoals grensoverschrijdend gedrag of fraude. Hoe zorg je bij deze kwesties goed voor je mensen en je onderneming? Hoe zorg je dat dit niet escaleert? Hoe regel je deze zaken? 

Hier ligt onze focus

Integriteitsstrategie

Wij begeleiden organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van een integriteitsstrategie.

PSA-beleid

Wij geven advies op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en zorgen in samenwerking met jou dat jullie PSA-beleid voldoet aan wet- en regelgeving. 

Externe Vertrouwenspersoon

Wij zijn beschikbaar als externe vertrouwenspersoon voor medewerkers die een melding willen maken.


Wat kunnen we voor jouw organisatie betekenen?

Start up (eerste jaar) € 1.800,- ex btw
Afstemming met opdrachtgever
Inrichting PSA-beleid, afgestemd op de wens van de organisatie. Het beleid bestaat uit: gedragscode, regeling vertrouwenspersoon en meldingsprocedure
Na vaststelling wordt het PSA-beleid toegelicht aan (een afgevaardigde van) de directie, HR en/of OR
Verstrekken van (digitale) informatie over de vertrouwenspersoon voor alle medewerkers
Toegang tot een externe vertrouwenspersoon*
Kwartaalrapportages ten aanzien van het aantal gesprekken en de gemaakte uren
Jaarverslag
Evaluatie met opdrachtgever
Eventuele reiskosten naar opdrachtgever om bovenstaande diensten uit te voeren

*Aan elke melding zijn kosten verbonden, deze worden aan het eind van elk kwartaal gerapporteerd en gefactureerd Zie diensten.

Up to date (per jaar) € 500,- ex btw
Afstemming met opdrachtgever
Update van aanwezig (eerder door ons opgesteld) PSA-beleid
Verstrekken van (digitale) informatie over de vertrouwenspersoon voor alle medewerkers
Toegang tot geregistreerde externe vertrouwenspersoon*
Kwartaalrapportages ten aanzien van het aantal gesprekken en de gemaakte uren
Jaarverslag
Evaluatie met opdrachtgever
Reiskosten naar opdrachtgever om bovenstaande diensten uit te voeren

*Aan elke melding zijn kosten verbonden, deze worden aan het eind van elk kwartaal gerapporteerd en gefactureerd Zie diensten.

Losse diensten
Ontstaat er een trend in meldingen, dan bieden wij systemisch organisatieadvies aan de directie of MT. Dit kan ook zijn naar aanleiding van het jaarverslag
We verzorgen informatiesessies om het PSA- beleid onder de aandacht te brengen bij medewerkers of OR
Voor vragen omtrent PSA en integriteit zijn we beschikbaar voor overleg met de OR
We zijn ook incidenteel beschikbaar als extra externe vertrouwenspersoon in complexe casussen
We bieden coaching aan interne vertrouwenspersonen

Vertrouwelijkheid

Het is onze taak om alle meldingen vertrouwelijk te behandelen. Wanneer ons iets opvalt op het gebied van persoonlijke of zakelijke integriteit, bijvoorbeeld door herhaaldelijke meldingen, doen wij hiervan melding aan de organisatie. Wij kunnen bij een kwestie op het gebied van zakelijke integriteit functioneren als intermediair tussen werkgever en werknemer, zodat de werknemer anoniem kan blijven.