Wat is een PSA-beleid?

Een gezonde en veilige werkomgeving is essentieel voor het welzijn en de productiviteit van werknemers. In het kader van de ARBOwet (Arbeidsomstandighedenwet) is het implementeren van een PSA-beleid van groot belang. PSA staat voor Psychosociale arbeidsbelasting en verwijst naar de belasting die kan ontstaan door werkdruk, agressie, geweld, pesten en andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. In dit artikel zullen we bespreken wat een PSA-beleid inhoudt, waarom het van belang is en hoe het kan bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Een PSA-beleid is een set van maatregelen en procedures die gericht zijn op het voorkomen en beheersen van psychosociale arbeidsbelasting op de werkvloer. Het beleid dient als leidraad voor werkgevers en werknemers om risico's te identificeren, te evalueren en passende preventieve en beschermende maatregelen te nemen.

Waarom is een PSA-beleid belangrijk?

 1. Bescherming van werknemers: Een PSA-beleid helpt werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, waaronder stress, intimidatie, pesten en andere negatieve ervaringen. Het bevordert een werkomgeving waarin werknemers zich veilig en gerespecteerd voelen.

 2. Wettelijke verplichting: Volgens de ARBOwet zijn werkgevers verplicht om een veilige werkomgeving te bieden, waarbij psychosociale arbeidsbelasting wordt voorkomen en bestreden. Een PSA-beleid is een essentieel instrument om aan deze wettelijke verplichting te voldoen.

 3. Verbetering van welzijn en productiviteit: Een gezonde en veilige werkomgeving draagt bij aan het welzijn van werknemers en vermindert stressniveaus. Dit kan leiden tot een verhoogde productiviteit, hogere tevredenheid en betere prestaties op de werkvloer.

Hoe stel je een PSA-beleid op?

 1. Risico-inventarisatie en -evaluatie: Identificeer en evalueer risico's op psychosociale arbeidsbelasting in de organisatie. Dit omvat het onderzoeken van werkprocessen, het houden van enquêtes, het verzamelen van feedback en het betrekken van werknemers.
 2. Preventieve maatregelen: Neem preventieve maatregelen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Dit kan het creëren van een positieve werkcultuur, het bevorderen van open communicatie, het bieden van trainingen en het implementeren van beleid tegen pesten en intimidatie omvatten.
 3. Melding en interventie: Stel procedures op voor het melden van incidenten of klachten met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting. Zorg voor een veilig en vertrouwelijk meldkanaal en neem passende interventies en maatregelen bij meldingen.
 4. Evaluatie en bijstelling: Regelmatige evaluatie van het PSA-beleid is essentieel om de effectiviteit ervan te waarborgen. Identificeer verbeterpunten en pas het beleid indien nodig aan.

Betrokkenheid van de directie

Het is belangrijk dat de directie betrokken is bij het opstellen van een PSA-beleid om verschillende redenen:

 1. Leiderschap en betrokkenheid tonen: Wanneer de directie actief betrokken is bij het opstellen van het PSA-beleid, laat dit zien dat zij het belang van psychosociale arbeidsbelasting erkennen en serieus nemen. Dit leiderschap en betrokkenheid sturen een krachtig signaal naar de rest van de organisatie dat de directie zich inzet voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving.

 2. Draagvlak creëren: De betrokkenheid van de directie bij het PSA-beleid vergroot het draagvlak binnen de organisatie. Medewerkers zien dat de hoogste leidinggevenden zich persoonlijk inzetten voor het waarborgen van hun welzijn en voelen zich daardoor gesteund en aangemoedigd om actief deel te nemen aan het beleid.

 3. Integratie in bedrijfsstrategie: Wanneer de directie betrokken is bij het opstellen van het PSA-beleid, kan het beleid beter worden geïntegreerd in de bredere bedrijfsstrategie. Het wordt een integraal onderdeel van de organisatiecultuur en de manier waarop de organisatie haar doelstellingen nastreeft.

 4. Allocatie van middelen: De directie speelt een cruciale rol bij het toewijzen van middelen voor de implementatie van het PSA-beleid. Door betrokken te zijn bij het opstellen ervan, kunnen zij ervoor zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om preventieve maatregelen te implementeren, trainingen te verzorgen en ondersteuning te bieden bij het afhandelen van klachten.

Kan iemand helpen bij het opstellen van het PSA-beleid?

De Zeeuwse Vertrouwenspersoon kan je helpen bij het opstellen van het PSA-beleid zodat het minder omvangrijk wordt. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het beleid beknopt, begrijpelijk en effectief is. We beschikken over een document dat als basis kan dienen. Het document bestaat uit:

 • Uitleg integriteit en uitnodiging tot integer handelen
 • Code voor gewenst gedrag
 • Code omgaan met ongewenst gedrag
 • Regeling vertrouwenspersoon
 • Procedure melden bij de vertrouwenspersoon.

Conclusie

Een goed ontwikkeld PSA-beleid is van essentieel belang voor organisaties om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en een gezonde en veilige werkomgeving te bevorderen. Door het identificeren van risico's, het nemen van preventieve maatregelen en het implementeren van procedures voor melding en interventie, kan een PSA-beleid bijdragen aan het welzijn en de productiviteit van werknemers, en het creëren van een positieve werkcultuur waarin psychosociale arbeidsbelasting wordt voorkomen en bestreden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.