Diensten

Onderstaande diensten omvatten het kader waarbinnen de vertrouwenspersoon optimaal haar werk kan doen. Is uw PSA beleid al op orde? Dan kunt u ons natuurlijke ook inhuren om hoofdzakelijk de taak van externe vertrouwenspersoon uit te voeren.  Graag maken we wel uitgebreid kennis om uw cultuur te leren kennen en afspraken te maken!

Start up (eerste jaar) € 1.800,- ex btw
Afstemming met opdrachtgever
Inrichting PSA-beleid, afgestemd op de wens van de organisatie. Het beleid bestaat uit: gedragscode, regeling vertrouwenspersoon en meldingsprocedure.
Na vaststelling wordt het PSA-beleid toegelicht aan (een afgevaardigde van) de directie, HR en/of OR.
Verstrekken van (digitale) informatie over de vertrouwenspersoon voor alle medewerkers
Toegang tot een externe vertrouwenspersoon*
Kwartaalrapportages ten aanzien van het aantal gesprekken en de gemaakte uren*
Jaarverslag
Evaluatie met opdrachtgever

*Aan elke melding zijn kosten verbonden, deze worden aan het eind van elk kwartaal gerapporteerd en gefactureerd.

Up to date (per jaar) € 500,- ex btw
Afstemming met opdrachtgever
Update van aanwezig (eerder door ons opgesteld) PSA-beleid
Verstrekken van (digitale) informatie over de vertrouwenspersoon voor alle medewerkers
Toegang tot geregistreerde externe vertrouwenspersoon*
Kwartaalrapportages ten aanzien van het aantal gesprekken en de gemaakte uren*
Jaarverslag
Evaluatie met opdrachtgever

*Aan elke melding zijn kosten verbonden, deze worden aan het eind van elk kwartaal gerapporteerd en gefactureerd 

Ondersteunende diensten
Organisatiesessie met directie of MT naar aanleiding van een trend in meldingen
Organisatiesessie met directie of MT naar aanleiding van het jaarverslag van de vertrouwenspersoon
Informatiesessies over PSA voor medewerkers, MT of OR
Overleg met OR
Inzet als externe vertrouwenspersoon
Coaching van de interne vertrouwenspersoon

*De tijd die nodig is voor het behandelen van een melding is variabel en hangt af van:

  • het aantal gesprekken met de medewerker/ melder;
  • of er ondersteuning gewenst wordt door de medewerker/melder en betrokkene(n) om probleem op te lossen;
  • of de melding leidt tot een (advies)bespreking met de directie;
  • of de melding leidt tot het doen van aangifte of inschakelen van een externe partij voor doorverwijzing of onderzoek.

 

Het uurtarief voor het behandelen van meldingen is €160,- ex btw.

De opdrachtgever ontvangt een gespecificeerde kwartaalrapportage ten aanzien van de uren en kosten van activiteiten die buiten de jaarkosten vallen; denk aan overleg, gesprekken, ondersteuning en advisering.

Er wordt nooit een ondersteunende dienst geleverd en gefactureerd zonder overleg en offerte.