Klokkenluidersregeling*

Wanneer binnen een bedrijf misstanden ontstaan, is het lastig voor een werknemer of een belanghebbende om daar een melding van te maken. Degene(n) die de procedure starten lopen hoge financiële risico’s; een dergelijk proces duurt vaak erg lang, wat hoge kosten met zich meebrengt. Daarnaast loopt een werknemer die melding maakt van een misstand het risico zijn baan te verliezen. Hier biedt de klokkenluidersregeling uitkomst. In de klokkenluidersregeling wordt een procedure vastgesteld die aangeeft hoe er met de melding van een misstand moet worden omgegaan. Zo bevat de regeling onder andere bepalingen waarin staat wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand, welke mogelijkheden er zijn tot het doen van een melding en wat de termijnen zijn.

 

Heb ik een klokkenluidersregeling nodig?

Wanneer een bedrijf meer dan vijftig werknemers heeft, is het bij wet verplicht om een klokkenluidersregeling vast te stellen. Onder het begrip ‘werknemers’ vallen alle personen die arbeid verrichten voor de onderneming. Dat betekent dat niet alleen werknemers met een arbeidscontract meetellen voor die norm, maar bijvoorbeeld ook uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers die een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. Wanneer minder dan 50 personen bij een bedrijf werkzaam zijn, mag er natuurlijk wel een interne meldprocedure worden vastgelegd. 

Voordelen van een klokkenluidersregeling

Bij een misstand zorgt een klokkenluidersregeling ervoor dat eventuele schade zo veel mogelijk kan worden beperkt. Een vaststaande procedure maakt het mogelijk misstanden gemakkelijker te melden. Zo versnel je tevens de afwikkeling van eventuele conflicten en voorkom je onrust op de werkvloer. Daarnaast zullen werknemers ook minder snel naar een externe instantie stappen. Externe instanties die misstanden onderzoeken, publiceren vaak een openbaar rapport dat in sommige gevallen leidt tot ernstige reputatieschade. Door vaststelling van een interne meldprocedure verklein je de kans op zulke reputatieschade. 

Dit regel je met een klokkenluidersregeling

In een klokkenluidersregeling is het wettelijk verplicht dat ten minste de volgende drie zaken vastgelegd worden:
 
 1. De interne meldprocedure.
 2. De wijze waarop een vermoeden van een misstand buiten de organisatie kan worden gemeld.
 3. De rechtsbescherming van een werknemer bij het melden van een vermoeden van een misstand.
 

*Deze tekst is opgesteld door VraagHugo.nl. Via deze link kun je zelf heel eenvoudig een klokkenluidersregeling aanmaken.